MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

MYHRE fluefiske kasteakademiet har base i Vestby, kun 30 minutter syd for Oslo. Det er enkel adkomst med bil (E6). Det gis kartanvisning direkte til aktuelt kurssted for dagen.


MYHRE fluefiske kasteakademiet veileder i fluekasting for privatpersoner og ulike typer av grupper. Her gis du reelle kastekurs med hele sin tyngde, aldri et skalkeskjul for noe annet. Dessuten er deltakerantallet i all hovedsak lavt, fra 1-4 avhengig av type kurs. Helt selvsagt.


Akademiet spesialiserer seg kontinuerlig i fluekastet med alle sine varianter, og det kan derfor avholdes fra nybegynner til meget avansert for alle voksne deltakere som er over 15.


Da dette er en teknisk disiplin, har akademiet denne grensen. Akademiet kan avholde for barn, men da er det barnas premisser som gjelder. Selvsagt erkjennes det at barna er en uensartet gruppe, men det er faktorer som spiller inn her, og som vi ikke kan se bort fra.

Akademiet er ellers ikke tilhenger av sneversynthet hva gjelder tall, kronologisk alder, og hva en er i stand til eller ikke i stand til. Det er hvem du er, ja nettopp du som unik, som bestemmer hva du er i stand til, og hvor du vil komme. For mange av oss er det aldri for seint for noe. Hvorfor skulle det, hvis forutsetningene er riktige?


Det avholdes kastekurs for helt vanlig fiske, 1- og 2-hands. I tillegg avholdes kurs for det noe mer ekstreme, eller for konkurransekast. Det vi her omtaler som det mer ekstreme har og sin berettigelse i fluefisket, som jo favner bredt. Omtrent 200 kurs legges til kalender. Det er det ingen andre som matcher.


Sporten Casting og sporten Fluekasting er begge underlagt Casting forbundet, men de er faktisk to ulike disipliner. Det dreier seg i begge tilfeller om presisjon og lengde, men i sporten Fluekasting nyttes handelsvanlig fiskeutstyr.


Lange kast er til mer enn konkurranse, selv om vi ikke alltid er avhengige av dem, eller de alltid er det mest korrekte strategisk. Avhenger av situasjon.


Begrenset antall deltakere er som nevnt selvsagt hos kasteakademiet, selv om spesialtilbud av og til kan ta noen flere. Privatkursene blir flittig benyttet.


Akademiet avholder noen ganger kurs annetsteds, for eksempel i lakseelv. Fortrinnsvis da for mindre eller moderate grupper. Det er flere faktorer som bestemmer om akademiet tar et oppdrag som det. Prisen vil da alltid bli satt i forhold til situasjon og setting, en avgift som begge parter kan leve med.


Velkommen til givende og morsomme dager!


KURSKALENDER


Jan Myhre

MYHRE fluefiske kasteakademiet.