MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

Utfordringsgrad (1 til 6):

* * * *


Intensjon: For deg som har kastet litt 1-hands spey og 2-hands spey fra tidligere (begge) vil du her bli introdusert til godt myke stenger. En spesiell greie i seg selv. Gjennom treningen med mykere stenger blir vi bedre fluekastere. Det hersker ingen tvil. I tillegg til erfaringen, bruker kasteakademiet tiden i dette kurset til videreutvikling av speykastet du allerede har.


Intensjonen din er kanskje ikke fiske med mykere stenger, kanskje eier du ingen heller. Bruk kursdagen som en del av din egen utvikling som fluekaster. Det meste av det vi tar for oss her har du god nytte av uansett stangegenskap. Myke stenger stiller typisk noen ekstra krav til oss hva gjelder utnyttelsen.


Antall deltakere:

Maks antall deltakere pr. kurs: 3.


Forkunnskap: Du har kastet litt 1-hands og 2-hands spey (begge) fra tidligere. Kravene er ikke veldig strenge, men du skal ha kastet begge typer utstyr.


Kurset fungerer slik:

Alt utstyr holdes denne gangen av kasteakademiet. 1-hands og 2-hands rulleres deretter mellom deltakerne. Dere trenger kun ha med vaderne deres.


Dette utstyret rulleres:

1-hands #5 glass

1-hands #8 glass

2-hands 13,6' karbon og/eller 15' karbon

Fluelinene kan bli alt fra de kortere, til de moderate, til de lengre. Akademiet tilpasser seg til en viss grad deres kastegrunnlag i valgene av linetype.


Du/dere kan selvsagt ta dette emnet i et privatkurs og. Det samme utstyret rulleres. Gjelder og dersom du er alene i en PRIVATEN 3- eller 4-timer.


Andre opplysninger:

To kurshefter sendes deg/dere etter endt kurs. De er heftet til 1-hands spey og 2-hands langlinespey. Grunnen til det, er at kasting med myke stenger typisk kan favne litt videre hva gjelder kastebevegelse, spesielt da hvis linene ikke er av de aller korteste. Begge heftene vil dekke. Kursets varighet er 4 timer. Det avholdes i Vestby, i for det meste rolige og grunne bukter.


Pris for Spey med myke stenger:

Kr. 2.000,- pr. deltaker for deg over 18.

KURSKALENDER


BESTILLING