MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

Tre typer av enkeltkurset PRIVATEN.


Er du nybegynner, eller en mer erfaren som er i behov av 4 timer, velger du nettopp PRIVATEN 4 timers. Er du litt erfaren, eller mer erfaren, kan du velge PRIVATEN 2 timers, en follow-up, eller et 3 timers PRIVATEN Sea Trout. Det er viktig at du IKKE kommer til 2 timeren eller 3 timeren som helt nybegynner. Info om Sea Trout nederst.


I PRIVATEN 4 timers kan vi dekke flere kastevarianter, men ikke for mange. PRIVATEN 2 timers dekker hovedsakelig 1 kastevariant (oppgis under bestillingen, utvis aktsomhet).


Intensjonen er at du skal veiledes alene, eller i en gruppe opp til tre som kjenner hverandre litt fra tidligere. Er dere derimot familie fra 3 til 5 stykker, bruker dere valget Familie-PRIVATEN 4 timers, der 4. og 5. medlem i realiteten er kostnadsfrie.


Er du litt erfaren/erfaren og tenker deg 2 timeren, ber jeg deg tenke spesielt over det som er skrevet ovenfor, og om 2 timer faktisk er tilstrekkelig for det innholdet og ikke minst kurstempoet du vil ha. Det blir logisk nok litt mer ro over en 4 timers, og vi gis bedre spillerom for samtale og refleksjon.


Du mottar kurshefter for alle emner som tas opp. Edruelighet anbefales ved valg av flere emner (4 timers). Du finner selvsagt PRIVATEN 4 timers og PRIVATEN 2 timers her inne: Bestillingssiden. I notatfeltet nederst der inne for PRIVATEN kan du skrive litt om hva du vil, og om valgt kastevariant.


Dersom det er 2-handskasting du skal ha som emne, kan du velge mellom vanlig overhodekast (gress), skandi spey (vann), spey spesialkast (vann), langlinespey (vann), eventuelt en kombinasjon der tiden strekker til (4 timers). Jeg vil nok mene at kombinasjoner mest er for de som har kastet noe fra tidligere. Er du helt nybegynner i fluekasting, og vil ha 2-hands, kan det bli riktigere med et OVERHODEKAST, men vanligvis fungerer det greit med skandi spey hos meg selv om du er helt fersk, det mest benyttede kastet med 2-hands i en lakseelv. Du bestemmer. Gi beskjed i bestillingsformularet.


Se kurskalenderen, der er alle PRIVATEN kursene og deres tidspunkter oppgitt. Og det er normalt mange av dem.


PRIVATEN 4 timers sine priser:


1 og veileder i 4 timer, kr. 1.950,- pr. person

2 og veileder i 4 timer, kr. 1.600,- pr. person

3 og veileder i 4 timer, kr. 1.200,- pr. person

Familie-PRIVATEN 4 timers 3-5 medlemmer, kr. 3.600,- totalt.


PRIVATEN 2 timers sine priser:


1 og veileder i 2 timer, kr. 950,- pr. person

2 og veileder i 2 timer, kr. 800,- pr. person

3 og veileder i 2 timer, kr. 600,- pr. personKURSKALENDER


BESTILLINGOm PRIVATEN Sea Trout.


3 timers du kun kan melde deg til som litt erfaren eller erfaren. Med litt erfaren menes for eksempel at du har tatt grunnkursene og/eller har kastet en del fra tidligere. Betrakter du deg som helt nybegynner og basisferdighetene er for svake, kan du IKKE velge deg dette kurset. I PRIVATEN Sea Trout veileder jeg under praktisk fjordfiske. Det er relativt viktig at dette ikke blir et foredrag, men tidvis korrigering og forbedring av det gode du har med deg allerede. Kastebistand, grunnleggende og avansert, fluevalg, fortomsoppbygging, fiskeplasser, kutyme og regelverk, fang-og-slipp, og annet forefallende.


Undertegnede har fisket etter denne fisken snart 30 sesonger, som verst benyttet jeg over 100 dager hver sesong.


Det spesielle med dette kurset er at du gis anledning til aktivt fiske. Som utgangspunkt vil jeg at du holder ditt eget utstyr i kurset Sea Trout, men akademiet holder alltid fortommer og fluer. Om du bruker flyteline eller intermediate i dette kurset spiller mindre rolle. Ta med deg det du har du.


Praktisk fiske er avhengig av forholdene. Det betyr at jeg velger datoen din og tidspunkt. Du gir meg bare en overordnet beskjed om hvilken periode som er aktuell for deg. Du finner ikke PRIVATEN Sea Trout under bestilling, men tar bare en kontakt gjennom linken nedenunder. Gi meg navn, adresse, e-post, telefon, hvilken periode du kunne tenke deg, og litt om hva slags utstyr du bringer.


PRIVATEN Sea Trout tar helst kun 1 person av gangen, men kan strekke seg til 2.


1(2) elev(er) og veileder i 3 timer, kr. 1.500,- pr. person. Inkluderer aktuelle kastekurshefter.


Bestilling anses kun foretatt der vi er blitt helt enige om en dato for kurs.


KONTAKT