MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

Tre typer av enkeltkurset PRIVATEN.


Er du nybegynner, eller en mer erfaren som er i behov av 4 timer, velger du nettopp PRIVATEN 4 timers. Er du litt erfaren, eller mer erfaren, kan du velge PRIVATEN 2-timers, en follow-up, eller et 3-timers PRIVATEN Sea Trout. Det er viktig at du IKKE kommer til 2-timeren eller 3-timeren som helt nybegynner. Info om Sea Trout nederst.


I PRIVATEN 4-timers kan vi dekke flere kastevarianter, men ikke for mange. PRIVATEN 2-timers dekker hovedsakelig 1 kastevariant (oppgis under bestillingen, utvis aktsomhet).


Intensjonen er at du skal veiledes alene, eller i en gruppe opp til tre som kjenner hverandre litt fra tidligere.


Er du litt erfaren/erfaren og tenker deg 2-timeren, ber jeg deg tenke spesielt over det som er skrevet ovenfor, og om 2 timer faktisk er tilstrekkelig for det innholdet og ikke minst kurstempoet du vil ha. Det blir logisk nok litt mer ro over en 4-timers., og vi gis bedre spillerom for samtale og refleksjon.


Du mottar kurshefter for alle emner som tas opp. Edruelighet anbefales ved valg av flere emner (4-timers). Du finner selvsagt PRIVATEN 4-timers og PRIVATEN 2-timers her inne: Bestillingssiden. I notatfeltet nederst der inne for PRIVATEN kan du skrive litt om hva du vil, og om valgt kastevariant. I den anledning nevner jeg at dersom det er 2-handskasting du skal ha som emne, kan du velge mellom overhodekast (gress), skandi spey (vann), spey spesialkast (vann), langlinespey (vann), eventuelt en kombinasjon der tiden strekker til (4 timers). Jeg vil nok mene at kombinasjoner mest er for de som har kastet noe fra tidligere. Er du helt nybegynner i fluekasting, og skal ha 2-hands, kan det bli riktig med et OVERHODEKAST, du bestemmer. Gi meg beskjed på bestillingssiden.


Se kurskalenderen, der er alle PRIVATEN kursene og deres tidspunkter oppgitt. Og det er normalt mange av dem.


PRIVATEN 4-timers sine priser:


1 og veileder i 4 timer, kr. 1.900,- pr. person

2 og veileder i 4 timer, kr. 1.500,- pr. person

3 og veileder i 4 timer, kr. 1.000,- pr. person


PRIVATEN 2-timers sine priser:


1 og veileder i 2 timer, kr. 1.000,- pr. person

2 og veileder i 2 timer, kr. 750,- pr. person

3 og veileder i 2 timer, kr. 500,- pr. personKURSKALENDER


BESTILLINGOm PRIVATEN Sea Trout.


3-timers du kun kan melde deg til som litt erfaren eller erfaren. Med litt erfaren menes for eksempel at du har tatt et grunnkurs og/eller har kastet litt fra tidligere. I PRIVATEN Sea Trout veileder jeg under praktisk fjordfiske. Kastebistand, grunnkast/avansert, fluevalg, fortomsoppbygging, fiskeplasser, kutyme og regelverk, fang-og-slipp, annet forefallende. Undertegnede har fisket etter denne fisken snart 30 sesonger, som verst benyttet jeg over 100 dager hver sesong.


Det spesielle med dette kurset er at du gis anledning til aktivt fiske. Det er ikke et foredrag. Jeg vil gjerne holde utstyr for deg, for valg av utstyr er viktig.


Praktisk fiske er avhengig av forholdene. Det betyr at jeg velger datoen din og tidspunkt. Du gir meg bare en overordnet beskjed om hvilken periode som er aktuell for deg. Du finner ikke PRIVATEN Sea Trout under bestilling, men tar bare en kontakt gjennom linken nedenunder. Gi meg navn, adresse, e-post, telefon, hvilken periode du kunne tenke deg, og om du bringer eget utstyr. Kasteakademiet har alt utstyr tilgjengelig dersom du ikke bringer eget.


PRIVATEN Sea Trout tar kun 1 person av gangen. Selvsagt!


1 elev og veileder i 3 timer, kr. 1.500,- pr. person.


Bestilling anses kun foretatt der vi er blitt helt enige om dato for kurs.


KONTAKT