MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

Undertegnede vokste opp i Oslo, og flyttet senere til Vestby. Med fjorden like ved passet det bra for en som til i dag har praktisert fluefiske slik vi kjenner det, der selve fluelina benyttes som kastevekt, i minst 35 sesonger.


Har arbeidet i IT-bransjen over en lang periode, der jeg mesteparten av denne tiden har fungert som sertifisert underviser innenfor nettverk og sikkerhet. Gjennom dette tilegnet meg solid erfaring, som underviser i seg selv, og ikke minst som en god menneskekjenner.


Utdannet i voksenpedagogikk. Personlig trener (PT) fra NIH. Konkurransekaster til og fra, der tiden strekker til. Trener konkurransekast over bred front da dette er et kasteakademi.


En veileder er som mennesker ellers, han har sine gode dager, og han har sine mindre gode dager, men med et godt planverk i bunnen, er han aldri svak. Planverket fungerer dessuten alltid bare som en grunnmur. Dynamikken kan blomstre, og deltakeren forblir i sentrum. Tanken er den at du skal bli den optimale deg. Vi kan og skal ikke bli kopier av hverandre.


Instruksjon og veiledning fortjener didaktisk kompetanse, menes evne til tilrettelegging fra start til slutt. En god veileder ordlegger seg bra og har en god porsjon psykososial kompetanse. Dette krever erfaring. Erfaring krever tid. Det er en utfordring med godt samspill og start-til-slutt-tankegang over et kort treff som et kurs er. Her hviler mye over veileders skuldre. Men med avgrenset antall deltakere og det at jeg hele tiden leter etter det uformelle, det utadvendte, det romslige, klarer vi oss vanligvis utmerket. Min jobb er i store trekk sikring av din motivasjon. Men jeg kan absolutt gi deg et spark bak.

 

Fluekasting er en teknisk disiplin. Du skal derfor likevel introduseres for en eller annen form for detaljrammeverk som gir deg en grad av mestring raskt. Det vesentlige hos meg er jo at du aldri blir innpodet "det-eneste-rette", men snarere gis en kunnskap om at det er flere veier til Rom. Jeg er ikke en veileder som skummer overflaten, jeg gir deg den tyngden du trenger, innenfor hvert sitt avgrensede kurs. Det er i dag du trenger detaljene skal du noen gang bli en respektabel kaster.


Dette er jobben min, en stor del av livet og livsstilen min. Jeg arbeider kontinuerlig med fluekastet, for dette er en iterativ prosess som aldri stopper. Jeg erfarer, hver dag, og vil erfare nytt resten av livet. Det kommer deg til gode. Fluefiskets- og kastets verden er faktisk mye bredere enn de fleste forestiller seg. Ja, det er en grunn for at det tilbys mange kurs, og den grunnen er ikke bare avgrensning.

Jan Myhre

MYHRE fluefiske kasteakademiet.