MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

Rabattpakker.


Dersom du ikke finner dine standardkurspakker som oppgitt nedenfor i kalenderen (innenfor sesong mars-november), blir de satt opp for deg umiddelbart ved bestilling. Det vil da bli snakk om noen dagers, eventuelt noen ukers ventetid, da pakkene blir tilpasset mellom privatkursene. Imidlertid vil det normalt sett bare godtas (derved befinne seg) 1 forekomst av hver av disse pakketilbudene i kurskalender henholdsvis maaned. 


Alle standardkursene bruker maks 3 elever pr. kurs. De er gode alternativer dersom du ikke absolutt vil delta alene i privatkursene til akademiet. Privatkursene tar 1 elev, eller 2-3 som denne gangen kjenner hverandre fra tidligere, typisk en familie eller annen gruppe. Der ligger forskjellen. 


1-hands grunnkurs I/II


1-hands spey og presentasjon


1-hands spey og spesialkast


2-hands skandinavisk spey og spesialkast


2-hands skandinavisk spey og langline spey


PRIVATEN ALL IN