MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Akershus, Norge - for privatperson og gruppe

Ved valg av pakke gis du stor rabatt, og kompletterer selvsagt kastet ditt. Dersom noen av kursene i valgt pakke ikke er nevnt i kalender, settes det opp straks det her er etterspurt.


1-hands grunnkurs I/II


1-hands spey og presentasjon


1-hands spey og spesialkast


2-hands skandinavisk spey og spesialkast