MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

Kasteakademiet ONLINE.


Her er tilbudet til deg som, enten:


1. Vil ha forsterkning etter kurs, eller mellom kurs.

2. Ikke kan eller vil delta annet sted enn nettbasert.


Det betyr at du kan dra nytte av min kunnskap uansett hvor du bor. Trenger ikke bli kursdeltager.


Det er faktisk mulig med veiledning i en teknisk disiplin over nettet dersom den inneholder riktige elementer. Tanken her er at du skal kunne abonnere 4 eller 6 klipp, hvor du for hvert klipp tar opp et tema som for deg er interessant, og hvor undertegnede legger flid i besvarelsen. Det kan bety, i tillegg til det rent tekstbaserte, at jeg understreker med bildemateriale eller helt korte videosnutter.


Besvarelsen er uten fasitnykker, anbefaler snarere. Dessuten har du mulighet til refleksjon over det skrevne sammen med meg etter at du har mottatt. Det er viktig. Derved blir eventuelle uklarheter borte.


Hvor omfattende besvarelsen blir, avhenger selvsagt av tema, men jeg leverer aldri noe fra meg som jeg ikke synes har god substans i forhold til det du etterlyser. Selvsagt avgrenses det innenfor hvert klipp (du som kunde har og avgrensningsplikt), men typisk vil produktet du mottar bli en pdf-side, og eventuelt/om passende et mindre videotillegg.


Tema:


Du tar kun opp ett (1) tema for hvert klipp. Men det er jo alltid slik at ting henger sammen. Det betyr at det kan bli riktig med noe teknikkprat der det etterlyses kunnskap om utstyr, og motsatt. Imidlertid er ikke dette tenkt som fullverdige kurs over nett, av den grunn sendes heller ikke akademiets kurshefter med dette tilbudet.


Det er alltid noe som gnager oss, med fluekastet, i hvert fall de av oss som er reflekterende vesener, og som vil komme noen vei. Det er nesten en evigvarende prosess. Og hvis du tror at jeg er noe annerledes bygget enn deg, tro om igjen. Men jeg har drevet med dette en stund, og det kan du dra nytte av om du vil. Over nett.


Disse to kategoriene kan du etterlyse kunnskap om, enkeltvis, eller kombinert der krevet:


1. Fluekasteteknikk.

2. Utstyr- og sammensetning.


To pakker kan bestilles (samme pris for alle uansett alder):


1. 4-klipp, kr. 1.400,-.

2. 6-klipp, kr. 2.000,-.


Typisk tidsforbruk for undertegnede pr. besvarelse vil nok variere, av flere grunner, men jeg tenker meg i hovedsak 1 times arbeid pr. klipp eller mer.


Da har du disse i beredskap hele sesongen, ta det gjerne om vinteren. Svar gis du innen tre (3) virkedager. Merk at jeg, til tross for alle muligheter for kommunikasjon i dag, har valgt den gode og gamle e-mailen som kommunikasjonsplattform for dette tilbudet. Det er fordi den inviterer til bruk av tid, tid til refleksjon over det som forfattes, fra begge sider. Og fordi de aller fleste har en e-mail adresse.


Du initierer dine samtaler med akademiets e-postadresse der det passer deg.

Som bestiller er du over 18.


Husk: Klikk SEND nederst. Bla deg opp igjen, og det vises en liten notis med hvit bakgrunn som bekrefter mottatt.


Informasjon til deg som kunde gjeldende lov om opplysningsplikt og angrerett av 2014. Gjennom valg av knappen SEND nedenfor har du gjort en forpliktende avtale om betaling av valgt tjeneste til prisen oppgitt. Du gis imidlertid 14 dagers angrerett fra bestillingsdato. Angreretten bortfaller dersom MYHRE fluefiske allerede har startet opp sin leveranse av valgte tjeneste eller den er ferdig levert. Takk for at du velger kasteakademiet!

Takk for din bestilling!
Oops. An error occurred.
Click here to try again.