MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

Kurskalender 2021
(April, Mai, Juni)


Samtlige kurs er listet etter dato nederst.


Gavekort.


Bestill gjerne et elektronisk GAVEKORT for 2021.


Akademiets tilgjengelige kursdager er alle inklusive helger. Utgangspunktet er tidspunktene som er satt opp.


Akademiet avholder ikke kurs i regn. I alle fall ikke i tungt regn. Ser vi at regn blir meldt, flyttes kurset frem.


For samlet beskrivelse av alle kurstyper og kastevarianter du kan velge blant, kan du klikke her: OVERSIKT.


Ser du ikke ditt kurs, kan du etterlyse det. Ny dato for kurs/pakke kan settes opp, men ta det forut for bestilling.Priser standardkursene (maks 3 deltakere):

Enkeltkurs (4 timer), voksen over 20: kr. 1.500,-
Enkeltkurs (4 timer), voksen 15 - 20: kr. 1.250,-

Rabattpakkene inneholdende to kurs: kr. 2.500,-
(Voksen over 20 sparer kr. 500,- med PAKKE)


Privatkurset PRIVATEN 4-timers (nybegynner/erfaren):

4-timeren er for nybegynner eller erfaren. Du
kan komme ALENE eller som en gruppe 2-3.
Les mer her: PRIVATEN, pris etter deltakere:

1 og veileder i 4 timer, kr. 1.900,- pr. person
2 og veileder i 4 timer, kr. 1.500,- pr. person
3 og veileder i 4 timer, kr. 1.000,- pr. person


Privatkurset PRIVATEN 2-timers (litt erfaren/erfaren):

2-timeren er for litt erfaren/meget erfaren. Du
kan komme ALENE eller som en gruppe 2-3.
Les mer her: PRIVATEN, pris etter deltakere:

1 og veileder i 2 timer, kr. 1.000,- pr. person
2 og veileder i 2 timer, kr. 750,- pr. person
3 og veileder i 2 timer, kr. 500,- pr. person


Er du litt erfaren/erfaren og tenker deg PRIVATEN 2-timers, ber jeg deg vurdere om 2 timer faktisk er tilstrekkelig for innholdet og kurstempoet du vil ha. Det blir mer ro over et 4-timers, bedre spillerom for samtale og refleksjon.


Se gjerne PRIVATEN ALL IN, et godt tilbud til deg som vil ta den hele veien innenfor en periode begrenset i tid.


Alle 1-handskurs tilbyr leie av utstyr, inkludert i prisen. Dersom vi bruker vadere, holdes de alltid av eleven (vadere blir bare benyttet i spey kurs).


Utstyr for 2-hands skal bringes av eleven, men akademiet holder av og til noe. Vadere holdes her alltid av eleven.


Kursheftet for det kurset du har tatt/de emnene du har valgt, er inkludert, og sendes deg straks kvelden samme dag kurset er avholdt. I prisene er det og lagt inn muligheten for at du kan bruke kasteakademiet noe over e-post eller telefon i etterkant.


Det anbefales at du bringer mat (og alltid drikke) for dagen(e), i hvert fall til 4-timerne eller kurs av lang varighet.


Transportmiddelet ditt er bil, da kursstedene ligger nede ved Oslofjorden og akademiet fremover benytter direkte anvisning til kursplass.


Merk at kasteakademiet har kurspakker med rabatt (se meny) med to kurs som logisk passer sammen til rimeligere pris. Disse finnes i tillegg som gavekort.


Ungdom mellom 15-20 gis noe rabatt. Gjelder alle enkeltkurs (UNNTATT er allerede rabattpakker eller kurset som heter PRIVATEN). Er du ikke over 18 selv, bestiller en myndig person for deg. Akademiet kan forresten avholde for barn under 15, men da er det barnas premisser som gjelder, ikke dine som voksen. Kanskje burde dere da dele det opp.


Like etter bestilling mottar du kursbekreftelse med faktura til oppgitt e-postadresse. Vanligvis skjer dette samme dag eller dagen etter.


Merk at avgift alltid skal betales innen kursstart. Faktura med normalt 14 dagers frist, men den kan bli kortere, eventuelt lengre i forhold til oppgitt kursdato.

 

BESTILLING

(Du er over 18)


SYMBOLER
 

Alle plasser ledige

1 eller 2 er ledige

Kurset er fulltegnet


April 2021
(merk forskjell Privaten 2/4-timers)


Lordag 17. april 2021
1-hands grunnkurs I 10-14
Inviterer til rabattpakke
Nybegynner

 Maks 3 elever (1 ledig)
Pris kr. 1.500,- pr. person
4 timer


Sondag 18. april 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Mandag 19. april 2021
Privaten 4-timers 14-18
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Tirsdag 20. april 2021
Privaten 4-timers 10-14
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Onsdag 21. april 2021
Privaten 4-timers 10-14
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Torsdag 22. april 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Fredag 23. april 2021
Privaten 2-timers 13-15
Litt erfaren eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
2 timer


Lordag 24. april 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Sondag 25. april 2021
Privaten 4-timers 11-15
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Mandag 26. april 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Tirsdag 27. april 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Onsdag 28. april 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Torsdag 29. april 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Fredag 30. april 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Mai 2021
(merk forskjell Privaten 2/4-timers)


Sondag 2. mai 2021
1-hands grunnkurs I 10-14
Inviterer til rabattpakke
Nybegynner

 Maks 3 elever
Pris kr. 1.500,- pr. person
4 timer


Mandag 3. mai 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Tirsdag 4. mai 2021
Privaten 4-timers 11-15
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Onsdag 5. mai 2021
Privaten 4-timers 11-15
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Torsdag 6. mai 2021
Privaten 4-timers 17-21
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Fredag 7. mai 2021
Privaten 2-timers valgfri start
Litt erfaren eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
2 timer


Lordag 8. mai 2021
Privaten 4-timers 10-14
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Sondag 9. mai 2021
1-hands grunnkurs II 10-14
Litt erfaren

 Maks 3 elever
Pris kr. 1.500,- pr. person
4 timer


Mandag 10. mai 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Tirsdag 11. mai 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Onsdag 12. mai 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Torsdag 13. mai 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Fredag 14. mai 2021
Privaten 2-timers valgfri start
Litt erfaren eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
2 timer


Lordag 15. mai 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Sondag 16. mai 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Tirsdag 18. mai 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Onsdag 19. mai 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Torsdag 20. mai 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Fredag 21. mai 2021
Privaten 2-timers valgfri start
Litt erfaren eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
2 timer


Lordag 22. mai 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Sondag 23. mai 2021
2-hands skandinavisk spey 10-14
Nybegynner

 Maks 3 elever
Pris kr. 1.500,- pr. person
4 timer


Mandag 24. mai 2021 18-21
KURS FOR BARN
INNTIL FYLTE 14!

1-hands fluekastekurs Maks 4 elever
Gratis
3 timer
Barn ledsages av voksen


Tirsdag 25. mai 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Onsdag 26. mai 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Torsdag 27. mai 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Fredag 28. mai 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Lordag 29. mai 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Sondag 30. mai 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Mandag 31. mai 2021
1-hands distance camp 17-22
Litt erfaren

 Maks 4 elever
Pris kr. 900,- pr. person
5 timer


Juni 2021
(merk forskjell Privaten 2/4-timers)


Tirsdag 1. juni 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Onsdag 2. juni 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Tirsdag 8. juni 2021
Privaten 4-timers 11-15
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Onsdag 9. juni 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Torsdag 10. juni 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Fredag 11. juni 2021
Privaten 2-timers valgfri start
Litt erfaren eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
2 timer


Lordag 12. juni 2021
1-hands grunnkurs I 10-14
Inviterer til rabattpakke
Nybegynner

 Maks 3 elever
Pris kr. 1.500,- pr. person
4 timer


Sondag 13. juni 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Mandag 14. juni 2021
Privaten 2-timers valgfri start
Litt erfaren eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
2 timer


Tirsdag 15. juni 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Onsdag 16. juni 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Torsdag 17. juni 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Fredag 18. juni 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Lordag 19. juni 2021
1-hands grunnkurs II 10-14
Litt erfaren

 Maks 3 elever
Pris kr. 1.500,- pr. person
4 timer


Sondag 20. juni 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Mandag 21. juni 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Tirsdag 22. juni 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Onsdag 23. juni 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Torsdag 24. juni 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Fredag 25. juni 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Lordag 26. juni 2021
1-hands presentasjonskast 10-14
Litt erfaren

 Maks 4 elever
Pris kr. 900,- pr. person
4 timer


Sondag 27. juni 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Mandag 28. juni 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Tirsdag 29. juni 2021
Privaten 4-timers valgfri start
Nybegynner eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
4 timer


Onsdag 30. juni 2021
Privaten 2-timers valgfri start
Litt erfaren eller erfaren

 Alene eller 2-3
Pris etter antall (se side)
2 timer


BESTILLING

(Du er over 18)