MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

Kurskalender 2023
(Vinterkurs - Vestby Arena - februar)


Alle vinterkastekurs med datoer er oppgitt nederst.


GAVEKORT


Bestill gjerne et digitalt GAVEKORT.


Akademiets tilgjengelige kursdager er alle inklusive helger. Utgangspunktet er tidspunktene som er satt opp.


Akademiet avholder ikke kurs i regn. I alle fall ikke i tungt regn. Ser vi at regn blir meldt, flyttes kurset frem. VARSEL HER.


For samlet beskrivelse av alle kurstyper og kastevarianter du kan velge blant, kan du klikke her: OVERSIKT.


Ser du ikke ditt kurs, kan du etterlyse det. Ny dato for kurs/pakke kan settes opp, men ta det forut for bestilling.KURSTYPER OG PRISER


De oppgitte prisene er for deltakere over 18. Kasteakademiet kan avholde for barn og ungdom. Forutsetningen er at de er ledsaget av minst 1 betalende voksen. Prisen for de under 18 vil da settes lavere, og den settes der og da, fordi ingen situasjon er lik. Skal du ha med deg noen under 18, tar du bare en dialog med akademiet innen selve bestillingen, og vi finner en beskjeden og passende avgift. Anbefalt minimumsalder: 14. Bestiller er alltid over 18.


PRIVATEN 4 timer (nybegynner eller erfaren):

timer privatkurs for nybegynner eller erfaren.
Du kan komme ALENE, eller som gruppe 2-3.
Les mer her: PRIVATEN, priset etter deltakere:

1 og veileder i 4 timer, kr. 2.500,-
2 og veileder i 4 timer, kr. 2.000,- pr. person
3 og veileder i 4 timer, kr. 1.500,- pr. person

PRIVATEN TVILLING 4 timer: For deg som
skal ha 2 kurs. Du velger den under bestilling
og sparer kroner 500,-. Personlig klippekort.

Gjengangere, menes de som er hos akademiet
for typisk fjerde, femte gang eller flere, vil bli
gitt en passende rabatt i forhold til situasjonen.

Avholdes fjord (sommer), Vestby Arena (vinter).


PRIVATEN 3 timer (erfaren):

timer er kun for deg med noe erfaring. Du
kan komme ALENE eller som en gruppe 2-3.
Les mer her: PRIVATEN, pris etter deltakere:

1 og veileder i 3 timer, kr. 2.000,-
2 og veileder i 3 timer, kr. 1.500,- pr. person
3 og veileder i 3 timer, kr. 1.000,- pr. person

PRIVATEN TVILLING 3 timer: For deg som
skal ha 2 kurs. Du velger den under bestilling
og sparer kroner 500,-. Personlig klippekort.

Gjengangere, menes de som er hos akademiet
for typisk fjerde, femte gang eller flere, vil bli
gitt en passende rabatt i forhold til situasjonen.

Avholdes fjord (sommer), Vestby Arena (vinter).


Alle de andre standardkursene (maks 3 elever).

Enkeltkurs 4 timer, kr. 2.000,- pr. person. Standardkurs er emnekurs som ikke er privatkurs, for eksempel er de navngitt 1-hands grunnkurs I, 1-hands grunnkurs II, 2-hands skandinavisk spey, 1-hands spey. Du finner info om hvert enkelt av disse kursene fra menyen.

Avholdes fjord (sommer), Vestby Arena (vinter). Kursene i spey (vannkast) avholdes bare i sommersesong (fjord).


Er du nybegynner og vil ha privatkurs i stedet for standardkurs, velger du alltid PRIVATEN 4 timer. En litt erfaren kan velge PRIVATEN 3 timer. Alle anbefales PRIVATEN 4 timer der emne- og mengdemessig mer forsvarlig, du vil ha litt mer ro underveis i kurset, eller emnet er totalt nytt for deg.


Se gjerne PRIVATEN ALL IN, et godt tilbud til deg som vil ta den hele veien innenfor en periode begrenset i tid.


Alle 1-handskurs tilbyr leie av utstyr, inkludert i prisen. Dersom vi bruker vadere, holdes de alltid av eleven (vadere blir bare benyttet i spey kurs).


Utstyr for 2-hands skal bringes av eleven, men akademiet holder av og til noe. Vadere holdes her alltid av eleven.


Kursheftet for det kurset du har tatt/de emnene du har valgt, er inkludert, og sendes deg straks kvelden samme dag kurset er avholdt. Senest dagen etter.


I prisene er det lagt inn muligheten for at du kan bruke kasteakademiet noe over e-post eller telefon i etterkant. Alt inntil en viss grense selvsagt, men dette er et viktig aspekt, et ledd i en noe mer fullverdig didaktikk. Jeg bryr meg.


Det anbefales at du bringer mat (og alltid drikke) for dagen(e), i hvert fall til 4 timer eller kurs av lengre varighet.


Transportmiddelet ditt er bil, da kursstedene ligger nede ved Oslofjorden og akademiet fremover benytter direkte anvisning til kursplass. Vinterstid kan kursene avholdes ved Vestby Arena. Der er det stor gratis parkeringsplass.


Like etter bestilling mottar du kursbekreftelse med faktura til oppgitt e-postadresse. Vanligvis skjer dette samme dag eller dagen etter.


Merk at avgift alltid skal betales innen kursstart. Faktura med normalt 14 dagers frist, men den kan bli kortere, eventuelt lengre i forhold til oppgitt kursdato.

 

BESTILLING

(Du er over 18)


SYMBOLER
 

Alle plasser ledige

Noen plasser ledige

Kurset er fulltegnet


Februar 2023


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Mandag 6. februar 12:00-16:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Tirsdag 7. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Onsdag 8. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Torsdag 9. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Fredag 10. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Lordag 11. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Sondag 12. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Mandag 13. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Tirsdag 14. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Onsdag 15. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Torsdag 16. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Fredag 17. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Lordag 18. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Sondag 19. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Mandag 20. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Tirsdag 21. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Onsdag 22. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Torsdag 23. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Fredag 24. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Lordag 25. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Sondag 26. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Mandag 27. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(erfaren)

Tirsdag 28. februar senest start 12:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes Vestby Arena, ute


BESTILLING

(Du er over 18)