MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

Kurskalender 2023
(JUNI og JULI)


Kursdatoer oppgitt nederst.


GAVEKORT


Her er GAVEKORTENE


Akademiets tilgjengelige kursdager er alle inklusive helger. Utgangspunktet er tidspunktene som er satt opp.


Akademiet avholder ikke kurs i regn. I alle fall ikke i tungt regn. Ser vi at regn blir meldt, flyttes kurset frem. VARSEL HER.


For samlet beskrivelse av alle kurstyper og kastevarianter du kan velge blant, kan du klikke her: OVERSIKT.


Ser du ikke ditt kurs, kan du etterlyse det. Ny dato for kurs/pakke kan settes opp, men ta det forut for bestilling.KURSTYPER OG PRISER


De oppgitte prisene er for deltakere over 18. Kasteakademiet kan avholde for barn og ungdom. Forutsetningen er at de er ledsaget av minst 1 betalende voksen. Prisen for de under 18 vil da settes lavere, og den settes der og da, fordi ingen situasjon er lik. Skal du ha med deg noen under 18, tar du bare en dialog med akademiet innen selve bestillingen, og vi finner en beskjeden og passende avgift. Anbefalt minimumsalder: 12. Bestiller er alltid over 18.


Familiebudsjett.

Uansett type kurs og sammenstilling, vil akademiet, med utgangspunkt i voksenprisene nedenfor, gi dere, to eller flere over 18, som er familie og bruker samme familiebudsjett, avslag. Omfanget av avslaget i pris vil variere etter situasjon. Det er en avkrysning for dette i bestillingsformularet, og det skal kun krysses dersom dere bruker felles husstand. Eneste unntak fra familietilbudet er der et kurs eller sammenstilling av kurs allerede er gitt rabatt.


PRIVATEN 4 timer (nybegynner eller erfaren):

timer privatkurs for nybegynner eller erfaren.
Du kan komme ALENE, eller som gruppe 2-3.
Les mer her: PRIVATEN, priset etter deltakere:

1 og veileder i 4 timer, kr. 2.500,-
2 og veileder i 4 timer, kr. 2.000,- pr. person
3 og veileder i 4 timer, kr. 1.500,- pr. person

PRIVATEN TVILLING 4 timer: For deg som
skal ha 2 kurs. Du velger den under bestilling
og sparer kroner 500,-. Personlig klippekort.

Gjengangere, menes de som er hos akademiet
for typisk fjerde, femte gang eller flere, vil bli
gitt en passende rabatt i forhold til situasjonen.

Avholdes fjord (sommer), Vestby Arena (vinter).


PRIVATEN 3 timer (noe erfaren eller erfaren):

timer er kun for deg med noe erfaring. Du
kan komme ALENE eller som en gruppe 2-3.
Les mer her: PRIVATEN, pris etter deltakere:

1 og veileder i 3 timer, kr. 2.000,-
2 og veileder i 3 timer, kr. 1.500,- pr. person
3 og veileder i 3 timer, kr. 1.000,- pr. person

PRIVATEN TVILLING 3 timer: For deg som
skal ha 2 kurs. Du velger den under bestilling
og sparer kroner 500,-. Personlig klippekort.

Gjengangere, menes de som er hos akademiet
for typisk fjerde, femte gang eller flere, vil bli
gitt en passende rabatt i forhold til situasjonen.

Avholdes fjord (sommer), Vestby Arena (vinter).


Se gjerne PRIVATEN ALL IN, et godt tilbud til deg som vil ta den hele veien innenfor en periode begrenset i tid.


Alle de andre standardkursene (maks 3 elever).

Enkeltkurs 4 timer, kr. 2.000,- pr. person. Standardkurs er emnekurs som ikke er privatkurs, for eksempel navngitt 1-hands grunnkurs I, 1-hands grunnkurs II, 2-hands skandinavisk spey, 1-hands spey (se meny). Maks 3 deltakere. Avholdes fjord (sommer), Vestby Arena (vinter). Kursene i spey (vannkast) avholdes bare i sommersesong (fjord).

STANDARD TVILLING 4 timer x 2: For deg som skal ha 2 kurs. Velg blant alle. Spar 500,-. Personlig klippekort. Dersom standardkurs allerede er gitt rabatt (det hender), bortfaller tvillingrabatt der akkurat det kurset er involvert.


Alle 1-handskursene tilbyr leie av utstyr, inkludert i prisen. Dersom vi bruker vadere, holdes de alltid av eleven (vadere blir bare benyttet i spey kurs).


Utstyr for 2-hands skal bringes av eleven, men akademiet holder av og til noe. Vadere holdes her alltid av eleven.


Kursheftet for det kurset du har tatt/de emnene du har valgt, er inkludert, og sendes deg straks kvelden samme dag kurset er avholdt. Senest dagen etter.


I prisene er det lagt inn muligheten for at du kan bruke kasteakademiet noe over e-post eller telefon i etterkant. Alt inntil en viss grense selvsagt, men dette er et viktig aspekt, et ledd i en noe mer fullverdig didaktikk. Jeg bryr meg.


Det anbefales at du bringer mat (og alltid drikke) for dagen(e), i hvert fall til 4 timer eller kurs av lengre varighet.


Transportmiddelet ditt er bil, da kursstedene ligger nede ved Oslofjorden og akademiet fremover benytter direkte anvisning til kursplass. Vinterstid kan kursene avholdes ved Vestby Arena. Der er det stor gratis parkeringsplass.


Like etter bestilling mottar du kursbekreftelse med faktura til oppgitt e-postadresse. Vanligvis skjer dette samme dag eller dagen etter.


Merk at avgift alltid skal betales innen kursstart. Faktura med normalt 14 dagers frist, men den kan bli kortere, eventuelt lengre i forhold til oppgitt kursdato.

 

BESTILLING

(Du er over 18)


SYMBOLER
 

Alle plasser ledige

Noen plasser ledige

Kurset er fulltegnet


Juni 2023
(Juni avholdes ved Oslofjorden,
men du kan be om Vestby Arena ute)


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Mandag 5. juni valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Tirsdag 6. juni valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Onsdag 7. juni valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Torsdag 8. juni valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Fredag 9. juni valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


1-hands spey
(nybegynner)

Lordag 10. juni 10:00-14:00


Maks 3 deltakere
Pris kr. 2.000,- pr. deltaker
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Sondag 11. juni valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Mandag 12. juni valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Tirsdag 13. juni valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Onsdag 14. juni 12:00-16:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Torsdag 15. juni valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Fredag 16. juni valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Lordag 17. juni valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


2-hands skandinavisk spey
(nybegynner)

Sondag 18. juni 10:00-14:00


Maks 3 deltakere
Pris kr. 2.000,- pr. deltaker
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Mandag 19. juni 10:00-14:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Tirsdag 20. juni 10:00-14:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Onsdag 21. juni 12:00-16:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Torsdag 22. juni 12:00-16:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Lordag 24. juni 18:00-22:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Sondag 25. juni valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Mandag 26. juni valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Tirsdag 27. juni valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Onsdag 28. juni valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


1-hands lengdekast
(viderekommen)

Torsdag 29. juni 17:00-21:00


Maks 3 deltakere
Pris kr. 1.500,- pr. deltaker
Avholdes ved Vestby Arena


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Fredag 30. juni valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Juli 2023
(Juli avholdes ved Oslofjorden,
men du kan be om Vestby Arena ute)


1-hands grunnkurs I
(nybegynner)

Lordag 1. juli 10:00-14:00


Maks 3 deltakere
Pris kr. 2.000,- pr. deltaker
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Sondag 2. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Mandag 3. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Tirsdag 4. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Onsdag 5. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Torsdag 6. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Fredag 7. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


1-hands grunnkurs II
(viderekommen)

Lordag 8. juli 10:00-14:00


Maks 3 deltakere
Pris kr. 2.000,- pr. deltaker
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Sondag 9. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Mandag 10. juli 10:00-14:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Tirsdag 11. juli 17:00-21:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Onsdag 12. juli 12:00-16:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Torsdag 13. juli 17:00-21:00


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Lordag 15. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


2-hands skandinavisk spesialkast
(viderekommen)

Sondag 16. juli 10:00-14:00


Maks 3 deltakere
Pris kr. 2.000,- pr. deltaker
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Mandag 17. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Tirsdag 18. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Onsdag 19. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Torsdag 20. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Fredag 21. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Lordag 22. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Sondag 23. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Mandag 24. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Tirsdag 25. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Onsdag 26. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Torsdag 27. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Fredag 28. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Lordag 29. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Sondag 30. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


Privaten 4 timer
(nybegynner/erfaren)
Privaten 3 timer
(noe erfaren/erfaren)

Mandag 31. juli valgfri start


Pris etter antall (se side)
Avholdes ved Oslofjorden


August 2023 (kommer)
(August avholdes ved Oslofjorden,
men du kan be om Vestby Arena ute)


BESTILLING

(Du er over 18)