MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Akershus, Norge - for privatperson og gruppe

Kurskalender 2019

(AUGUST og SEPTEMBER)


Kasteakademiets kursdager er i hovedsak disse, men se kalender nederst, det benyttes av og til de andre dagene:

Torsdag
Fredag
Lordag
Sondag

Med tilstrekkelig lys kan avholdes to kurs pr. dag. De er da satt opp henholdsvis klokken 10-14 og klokken 17-21.Kursene med maks 3 deltakere:

Enkeltkurs (4 timer), voksen over 20: kr. 1.400,-
Enkeltkurs (4 timer), voksen 15 - 20: kr. 1.000,-

Rabattpakkene inneholdende to kurs: kr. 2.000,-
(Du sparer hele kr. 800,- ved valg av en pakke)


Et rimeligere kurs (krever forkunnskap):

KJAPPISEN, voksen over 15: kr. 700,-


Privatkursene, alene eller gruppe opp til 5:

Privatkursene PRIVATEN prises etter deltakere;
1 og veileder i 4(5) timer, kr. 1.900,- pr. person
2 og veileder i 4(5) timer, kr. 1.400,- pr. person
3 og veileder i 4(5) timer, kr. 1.100,- pr. person
4 og veileder i 4(5) timer, kr. 900,- pr. person
5 og veileder i 4(5) timer, kr. 800,- pr. person

Privatkurset PRIVATEN klippekort: kr. 2.900,- (to reserverte kurs alene og spar kr. 900,-).

*Med 4(5) timer menes det at vi ved behov gjerne kan ta ut 5 timer. Hos akademiet er nemlig aldri tiden i seg selv en begrensning. Akademiet avgrenser i tid av helt andre og mer naturlige grunner, og ser dette alltid an individuelt. Forteller du meg at du vil avslutte tidligere, blir det slik.


Alle 1-handskurs tilbyr leie av utstyr, inkludert i prisen. Vadere og utstyr for 2-hands skal bringes egenhendig i all hovedsak.


Kursheftet for det kurset du har tatt/de emnene du har valgt, er inkludert, og sendes deg straks kvelden samme dag kurset er avholdt.


Det anbefales at du bringer noe mat for dagen(e), i hvert fall til 4-timerne eller kurs av lengre varighet. MYHRE fluefiske holder drikke.


Transportmiddelet ditt er bil, da kursstedene ligger nede ved Oslofjorden og akademiet fremover benytter direkte anvisning til kursplass.


Kasteakademiet setter opp veldig mange kurs, kontinuerlig, og jobber helt bevisst med begrensede grupper eller enkeltperson. For enkeltperson eller definert gruppe opp til fem tilbys privatundervisning i PRIVATEN. Enten dere er nybegynnere eller erfarne.


Merk at kasteakademiet har kurspakker med rabatt (se meny) med to kurs som logisk passer sammen til rimeligere pris. Disse finnes i tillegg som gavekort.


Ungdom mellom 15-20 gis kr. 400,- i rabatt. Gjelder alle enkeltkurs (UNNTATT er allerede rabattpakker eller kurs ved navn KJAPPISEN og PRIVATEN). Er du ikke over 18 selv, bestiller en myndig person for deg.


Like etter bestilling mottar du kursbekreftelse med faktura til oppgitt e-postadresse. Vanligvis skjer dette samme dag eller dagen etter.


Merk at avgift alltid skal betales innen kursstart. Faktura med normalt 14 dagers frist, men den kan bli kortere, eventuelt lengre i forhold til oppgitt kursdato.

 

BESTILLING

(Du er over 18)


SYMBOLER
 

Ledig plass(er)

Bare 1 er ledig

Kurset er fullt


AUGUST 2019


PRIVATEN
Sondag 25. august 12-16

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Mandag 26. august
valgfritt klokkeslett

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Tirsdag 27. august
valgfritt klokkeslett

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Onsdag 28. august
valgfritt klokkeslett

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Torsdag 29. august
valgfritt klokkeslett

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Fredag 30. august
valgfritt klokkeslett

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


1-hands lengdekast
(konkurransekastet)
Lordag 31. august 10-14

 Maks 3 elever
Pris kr. 1.000,- pr. person
4 timer


SEPTEMBER 2019


PRIVATEN
Sondag 1. september
valgfritt klokkeslett

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Torsdag 5. september
valgfritt klokkeslett

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Fredag 6. september
valgfritt klokkeslett

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


1-hands grunnkurs I
Lordag 7. september 10-14
Inviterer til rabattpakke

 Maks 3 elever
Pris kr. 1.400,- pr. person
4 timer


1-hands grunnkurs II
Sondag 8. september 12-16
Inviterer til rabattpakke

 Maks 3 elever
Pris kr. 1.400,- pr. person
4 timer


KJAPPISEN 1-hands spey
Torsdag 12. september 17-19

 Maks 3 elever
Pris kr. 700,- pr. person
2 timer


PRIVATEN
Fredag 13. september
valgfritt klokkeslett

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


Gratis sjoorret treff i Vestby
(kun for tidligere kurselever)
Lordag 14. september 12-21
Meld fra dersom du vil delta

 Ingen begrensning antall
Treff er gratis. Ta med mat/drikke


PRIVATEN
Sondag 15. september
valgfritt klokkeslett

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Torsdag 19. september
valgfritt klokkeslett

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Fredag 20. september
valgfritt klokkeslett

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Lordag 21. september
valgfritt klokkeslett

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


2-hands skandinavisk spey
Sondag 22. september 12-16

 Maks 3 elever
Pris kr. 1.400,- pr. person
4 timer


PRIVATEN
Torsdag 26. september
valgfritt klokkeslett

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Fredag 27. september
valgfritt klokkeslett

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Lordag 28. september
valgfritt klokkeslett

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Sondag 29. september
valgfritt klokkeslett

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)(Du er over 18)