MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Akershus, Norge - for privatperson og gruppe

Kurskalender 2019

(JUNI og JULI)


Kasteakademiets kursdager er i hovedsak disse, men se kalender nederst, det benyttes av og til de andre dagene:

Torsdag
Fredag
Lordag

Med tilstrekkelig lys kan avholdes to kurs pr. dag. De er da satt opp henholdsvis klokken 10-14 og klokken 17-21.Kursene med maks 3 deltakere:

Enkeltkurs (4 timer), voksen over 20: kr. 1.400,-
Enkeltkurs (4 timer), voksen 15 - 20: kr. 1.000,-

Rabattpakkene inneholdende to kurs: kr. 2.000,-
(Du sparer hele kr. 800,- ved valg av en pakke)


Et rimeligere kurs (krever forkunnskap):

KJAPPISEN, voksen over 15: kr. 700,-


Privatkursene, alene eller gruppe opp til 5:

Privatkursene PRIVATEN prises etter deltakere;
1 og veileder i 4(5) timer, kr. 1.900,- pr. person
2 og veileder i 4(5) timer, kr. 1.400,- pr. person
3 og veileder i 4(5) timer, kr. 1.100,- pr. person
4 og veileder i 4(5) timer, kr. 900,- pr. person
5 og veileder i 4(5) timer, kr. 800,- pr. person

Privatkurset PRIVATEN klippekort: kr. 2.900,- (to reserverte kurs alene og spar kr. 900,-).

*Med 4(5) timer menes det at vi ved behov gjerne kan ta ut 5 timer. Hos akademiet er nemlig aldri tiden i seg selv en begrensning. Akademiet avgrenser i tid av helt andre og mer naturlige grunner, og ser dette alltid an individuelt. Forteller du meg at du vil avslutte tidligere, blir det slik.


Alle 1-handskurs tilbyr leie av utstyr, inkludert i prisen. Vadere og utstyr for 2-hands skal bringes egenhendig i all hovedsak.


Kursheftet for det kurset du har tatt/de emnene du har valgt, er inkludert, og sendes deg straks kvelden samme dag kurset er avholdt.


Det anbefales at du bringer noe mat for dagen(e), i hvert fall til 4-timerne eller kurs av lengre varighet. MYHRE fluefiske holder drikke.


Transportmiddelet ditt er bil, da kursstedene ligger nede ved Oslofjorden og akademiet fremover benytter direkte anvisning til kursplass.


Kasteakademiet setter opp veldig mange kurs, kontinuerlig, og jobber helt bevisst med begrensede grupper eller enkeltperson. For enkeltperson eller definert gruppe opp til fem tilbys privatundervisning i PRIVATEN. Enten dere er nybegynnere eller erfarne.


Merk at kasteakademiet har kurspakker med rabatt (se meny) med to kurs som logisk passer sammen til rimeligere pris. Disse finnes i tillegg som gavekort.


Ungdom mellom 15-20 gis kr. 400,- i rabatt. Gjelder alle enkeltkurs (UNNTATT er allerede rabattpakker eller kurs ved navn KJAPPISEN og PRIVATEN). Er du ikke over 18 selv, bestiller en myndig person for deg.


Like etter bestilling mottar du kursbekreftelse med faktura til oppgitt e-postadresse. Vanligvis skjer dette samme dag eller dagen etter.


Merk at avgift alltid skal betales innen kursstart. Faktura med normalt 14 dagers frist, men den kan bli kortere, eventuelt lengre i forhold til oppgitt kursdato.

 

BESTILLING

(Du er over 18)


SYMBOLER
 

Ledig plass(er)

Bare 1 er ledig

Kurset er fullt


JUNI 2019


PRIVATEN
Mandag 17. juni 17-21

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Tirsdag 18. juni 10-14

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Tirsdag 18. juni 17-21

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Onsdag 19. juni 10-14

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Onsdag 19. juni 17-21

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Torsdag 20. juni 10-14

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Torsdag 20. juni 17-21

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Fredag 21. juni 10-14

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Fredag 21. juni 17-21

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


2-hands skandinavisk spey
Lordag 22. juni 10-14
Inviterer til rabattpakke

 Maks 3 elever
Pris kr. 1.400,- pr. person
4 timer


PRIVATEN
Mandag 24. juni 10-14

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Mandag 24. juni 17-21

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Onsdag 26. juni 17-21

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Torsdag 27. juni 17-21

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Fredag 28. juni 17-21

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


1-hands grunnkurs I
Lordag 29. juni 10-14
Inviterer til rabattpakke

 Maks 3 elever
Pris kr. 1.400,- pr. person
4 timer


1-hands grunnkurs II
Sondag 30. juni 10-14
Inviterer til rabattpakke

 Maks 3 elever
Pris kr. 1.400,- pr. person
4 timer


JULI 2019


PRIVATEN
Mandag 1. juli 17-21

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Tirsdag 2. juli 17-21

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


PRIVATEN
Onsdag 3. juli 17-21

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


2-hands spey langline
Torsdag 4. juli 17-21

 Maks 3 elever
Pris kr. 1.000,- pr. person
4 timer


PRIVATEN
Fredag 5. juli 17-21

 Privatkurset
Alene eller gruppe av 5
Pris etter antall (se side)
4 timer (5 ved et behov)


2-hands skandinavisk spey
Lordag 6. juli 10-14

 Maks 3 elever
Pris kr. 1.400,- pr. person
4 timer


2-hands spey spesialkast
Sondag 7. juli 10-14
Inviterer til rabattpakke

 Maks 3 elever
Pris kr. 1.400,- pr. person
4 timer(Du er over 18)