MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

Utfordringsgrad (1 til 6):

* * * *


Intensjon: Du skal gjennom kursets praksis og en viss egentrening kunne mestre et tilfredsstillende 2-hands skandinavisk spey grunnkast, det typisk mest benyttede i en lakseelv her i nettopp Skandinavia. 

Hva kurset inkluderer:

Kurset underviser deg i et 2-hands vannkast. Bra om du har noe kasteerfaring, men det er ikke et krav. Det kastes skandinavisk stil i betydningen relativt avgrenset grunnbevegelse, dessuten med klumpsystem. Dersom du allerede behersker grunnkastet kan kurset 2-hands skandinavisk spey spesialkast bli riktigere for deg. Vil du strekke strikken enda litt lenger, kan du velge 2-hands spey langline. Se disse emnene fra menyen her inne.


Merk at du kan bestille en rabattpakke med 2-hands skandinavisk spey og 2-hands skandinavisk spey spesialkast. Se kurspakker med rabatt fra meny.

Agenda:

Litt om stenger, klumplengder/vekter og fortommer i forhold til fiskesituasjon. Det skandinaviske spey kastet, korrekte fatninger, arm- kropp- og stangbruk, D-bukten, vinkling av kast, linebehandling i elv.

Utstyr:

Eleven bringer eget utstyr. Har du en flyteklump, bringer du det, ellers bringer du det du har. Merk at dersom det er en Skagit line du har, og du vil undervises i kastene tilpasset denne lina, anbefales helst et privatkurs for det, da vi i dette kurset til 2-hands skandinavisk spey trener de kastene som for oss i Europa defineres av en tanke lengre vektdeler (typisk fra 8 - 15 meter) og begrepene spey eller scandi. Monter en monofilament laksefortom, eventuelt en tapert polyleader. Fortomslengde ca. 4-5 meter totalt til flyteklump. Til synkeklump noe kortere avhengig av linas synkegrad. Er du litt usikker her, ikke fortvil, jeg rigger dette riktig for deg. Vi skal som nevnt snakke litt om liner og fortommer under kurset. Bare ta med deg det du selv mener blir riktig.


MYHRE fluefiske kan holde noe liner og fortommer, men i hovedsak bringer elevene selv utstyr til dette kurset. Vadere medbringes, da vi trener i vann


Antall deltakere:

Maks antall deltakere pr. kurs: 3.

Andre opplysninger:

Kurshefte sendes deg elektronisk etter endt kurs. Kursets varighet er 4 timer. Kurset avholdes i Vestby, i for det meste rolige og grunne bukter.


Pris for 2-hands skandinavisk spey:

Kr. 1.500,- pr. deltaker for deg over 20.
Kr. 1.250,- pr. deltaker for deg mellom 15 og 20.

KURSKALENDER


BESTILLING