MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Akershus, Norge - for privatperson og gruppe


Utfordringsgrad (1 til 6): * * * *


Intensjon: Ha en oversikt over ulike vannkastvarianter slik de fungerer som et supplement til ditt spey grunnkast, og du skal vite hvordan og i hvilken situasjon hver variant er hensiktsmessig. Du skal ha testet ut alle kastene under kursets praksisdeler, med korrigering fra veileder, og du skal kjenne en grad av mestring.


Hva kurset inkluderer:

Kurset underviser variasjonene som kombineres med og/eller supplementerer grunnkastet.

Forkunnskap:

Du skal beherske grunnkastet noenlunde tilfredsstillende. Har du tatt MYHRE fluefiskes kurs i 2-hands skandinavisk spey, er du godt rustet.

Det kastes skandinavisk stil med klumpsystem som utgangspunkt.

Agenda:

Rullekast, Dobbel spey, Snake rolls, Snap-T/C, (Perry Poke), eventuelt andre kombinasjoner.

Utstyr:

Har eleven eget utstyr, bringer han/hun dette. En helt vanlig monofilament laksefortom, eventuelt tapert polyleader. En 4-5 meter er passende for flyteklump, noe kortere i forhold til synkegrad.

MYHRE fluefiske kan holde noe utstyr, gjelder spesielt liner og fortommer, men i hovedsak bringer elevene selv utstyr til dette kurset. Vadere medbringes, da vi trener i vann.


Antall deltakere:

Maks antall deltakere pr. kurs: 4.

Kurset avholdes i Vestby, i stille og grunne bukter. Jeg kan likevel komme til dere. Har dere egnet vann eller elv, avholder jeg der.


Andre opplysninger:

Kurshefte sendes deg elektronisk etter endt kurs. Kursets varighet er 4 timer.


Pris for 2-hands skandinavisk spey spesialkast:

Kr. 1.400,- pr. deltaker for deg over 20.
Kr. 1.000,- pr. deltaker for deg mellom 15 og 20.
 

KURSKALENDER     BESTILLING