MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

Utfordringsgrad (1 til 6):

* * * *

Intensjon: Ha en oversikt over ulike vannkastvarianter slik de fungerer som et supplement til spey grunnkast, og du skal vite i hvilken situasjon hver variant blir hensiktsmessig.


Du skal ha testet ut alle kastene under kursets praksisdeler, med korrigering fra veileder, og du skal kjenne en grad av mestring. Disse er faktisk noe enklere enn selve grunnkastet.
Hva kurset inkluderer:

Kurset underviser variasjonene som kombineres med og/eller supplementerer grunnkastet.


Forkunnskap:

Har du tatt MYHRE fluefiskes kurs i 2-hands skandinavisk spey, er du bra rustet. Er de to kursene tett opp i tid, er det helt greit. Grunnkastet og alle disse andre variantene trenger tid og modning uansett. En trenger faktisk gjerne flere sesonger i elva for at dette virkelig skal svinge. Det kastes i dette kurset skandinavisk stil med klumpsystem som et utgangspunkt, der vekten ligger i bakkant av lina (typisk er klumpene her mellom 8 og 15 meter).


Du kan selvsagt ta dette emnet i et privatkurs og.


Agenda:

Rullekast, Dobbel spey, Snake rolls, Snap-T/C, (Perry Poke), eventuelt andre kombinasjoner.

Utstyr:

Har eleven eget utstyr, bringer han/hun dette. Merk at selv om en del av disse variantene benyttes i stilen Skagit, anbefales likevel privatkurs dersom du vil ha nettopp Skagit i fokus og kastene tilpasset den lina. Monter en helt vanlig monofilament laksefortom, eventuelt tapert polyleader. En 4-5 meter er passende for flyteklump, noe kortere i forhold til synkegrad.


MYHRE fluefiske kan holde noe utstyr, gjelder spesielt liner og fortommer, men i hovedsak bringer elevene selv utstyr til dette kurset. Vadere medbringes, da vi trener i vann.


Antall deltakere:

Maks antall deltakere pr. kurs: 3.

Kurset avholdes i Vestby, i for det meste rolige og grunne bukter.


Andre opplysninger:

Kurshefte sendes deg elektronisk etter endt kurs. Kursets varighet er 4 timer.


Pris for 2-hands skandinavisk spey spesialkast:

Kr. 2.000,- pr. deltaker for deg over 18.


Standard Tvilling:

Personlig klippekort for deg som skal ha 2 standardkurs av 4 timer (2 x 4). Velg fritt blant alle standardkursene. Spar 500,- til sluttsum av kr. 3.500,-. Du finner dette valget i bestillingsformularet.


Familiebudsjett:

Uansett type kurs og sammenstilling, vil akademiet, med utgangspunkt i voksenprisene som er oppgitt, gi dere, to eller flere over 18, som er familie og bruker samme familiebudsjett, avslag. Omfanget av avslaget i pris vil variere etter situasjon. Det er en avkrysning for dette i bestillingsformularet, og det skal kun krysses dersom dere bruker felles husstand. Eneste unntak fra tilbudet er der kurs, eller sammenstilling av kurs, allerede er gitt rabatt.


KURSKALENDER


BESTILLING