MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

Utfordringsgrad (1 til 6):

* * * *

Intensjon: Ha en oversikt over ulike vannkastvarianter slik de fungerer som et supplement til spey grunnkast, og du skal vite i hvilken situasjon hver variant blir hensiktsmessig.


Du skal ha testet ut alle kastene under kursets praksisdeler, med korrigering fra veileder, og du skal kjenne en grad av mestring.
Hva kurset inkluderer:

Kurset underviser variasjonene som kombineres med og/eller supplementerer grunnkastet.


Forkunnskap:

Har du tatt MYHRE fluefiskes kurs i 2-hands skandinavisk spey, er du bra rustet. Er de to kursene tett opp i tid, er det helt greit. Grunnkastet og alle disse andre variantene trenger tid og modning uansett. En trenger faktisk gjerne flere sesonger i elva for at dette virkelig skal svinge. Det kastes i dette kurset skandinavisk stil med klumpsystem som et utgangspunkt, der vekten ligger i bakkant av lina (typisk er klumpene her mellom 8 og 15 meter).


Agenda:

Rullekast, Dobbel spey, Snake rolls, Snap-T/C, (Perry Poke), eventuelt andre kombinasjoner.

Utstyr:

Har eleven eget utstyr, bringer han/hun dette. Merk at selv om en del av disse variantene benyttes i stilen Skagit, anbefales likevel privatkurs dersom du vil ha nettopp Skagit i fokus og kastene tilpasset den lina. Monter en helt vanlig monofilament laksefortom, eventuelt tapert polyleader. En 4-5 meter er passende for flyteklump, noe kortere i forhold til synkegrad.


MYHRE fluefiske kan holde noe utstyr, gjelder spesielt liner og fortommer, men i hovedsak bringer elevene selv utstyr til dette kurset. Vadere medbringes, da vi trener i vann.


Antall deltakere:

Maks antall deltakere pr. kurs: 3.

Kurset avholdes i Vestby, i for det meste rolige og grunne bukter.


Andre opplysninger:

Kurshefte sendes deg elektronisk etter endt kurs. Kursets varighet er 4 timer.


Pris for 2-hands skandinavisk spey spesialkast:

Kr. 1.500,- pr. deltaker for deg over 20.
Kr. 1.250,- pr. deltaker for deg mellom 15 og 20.


KURSKALENDER


BESTILLING