MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

Utfordringsgrad (1 til 6):

* * * *


Intensjon: Kjenne til noen meget gode spesialkast som er til god hjelp under spesielle forhold. Du blir i stand til variasjon, sette ankerfestet ovenfor og nedenfor deg, og du vil kunne kaste effektivt fra begge elvebredder.
Forkunnskaper:

Da vi kombinerer noen av disse spesialkastene med et spey grunnkast, skal du beherske grunnkastet til en viss grad. Hvis ikke, kan kurset 1-hands spey bli riktigere for deg denne gangen.

Agenda:

Rullekast, Snake roll, Snap-C, Dobbel spey, Perry Poke, linebehandling i elv.

Maks antall deltakere: 3

Utstyr:

Bringer du eget, kan du bruke en wf helline, eller anbefalt klump/tilpasset speyline med vekten i bakkant (typisk vektdel fra 8 meter og opp). Selv om dette kurset dekker noen av de kastene som blir benyttet til Skagit liner, anbefales at du heller tar deg ut et privatkurs dersom du vil ha Skagit i fokus og kastene tilpasset akkurat den lina. En fortom i 9-10 fot er passende. Vadere bringes da vi trener i vann.

Andre opplysninger:

Kursets varighet er 4 timer over 1 dag. Kurshefte sendes deg elektronisk selve kurskvelden.


Pris for 1-hands spey spesialkast:

Kr. 2.000,- pr. deltaker for deg over 18.

KURSKALENDER


BESTILLING