MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Akershus, Norge - for privatperson og gruppe


Utfordringsgrad (1 til 6): * * * *


Intensjon: Kjenne til noen meget gode spesialkast som er til god hjelp under spesielle forhold. Du blir i stand til variasjon, sette ankerfestet ovenfor og nedenfor deg, og du vil kunne kaste effektivt fra begge elvebredder.


Forkunnskaper:

Da vi kombinerer noen av disse spesialkastene med et spey grunnkast, skal du beherske grunnkastet til en viss grad. Hvis ikke, kan kurset 1-hands spey bli riktigere for deg denne gangen.

Agenda:

Rullekast, Snake roll, Spiral spey, Snap-C, Dobbel spey, linebehandling i elv.

Maks antall deltakere: 4

Utstyr:

Bringer du eget, kan du bruke en wf helline, eller anbefalt klump/tilpasset speyline med vekten i bakkant. En fortom i 9-10 fot er passende. Vadere bringes da vi trener i vann.

Andre opplysninger:

Kursets varighet er 4 timer over 1 dag. Kurshefte sendes deg elektronisk selve kurskvelden.
 

Pris for 1-hands spey spesialkast:

Kr. 1.400,- pr. deltaker for deg over 20.
Kr. 1.000,- pr. deltaker for deg mellom 15 og 20.
 

KURSKALENDER     BESTILLING