MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

Utfordringsgrad (1 til 6):

* * * *


Intensjon: Kjenne til de elementene et 1-hands spey grunnkast er bygget opp av, og gjennom kursets praksis og en viss egentrening kunne mestre et tilfredsstillende spey.


For deg som ikke er kjent med begrepet spey, menes at vi setter linebukten under toppringen/omvendt om du vil, slik at stang og line former en D, og hvor vi fester fortom/ytre del av linen til vannspeilet (ankerfeste). Et eneste innkast inklusive vinkling.


Plassbesparende og uanstrengt. For det meste benyttet i elv, men prinsippene brukes vanligvis bredt av en som har vannkastets variasjoner under huden. Personlig bruker jeg det av og til i fjorden og.


Hva kurset inkluderer:

Vi tar utgangspunkt i en kortere kastebevegelse og ender opp i en lengre. Dersom du allerede behersker et brukbart 1-hands spey grunnkast, kan kurset 1-hands spesialkast bli et riktigere valg for deg.


Kurset egner seg best for den som er litt kjent med overhodekast, og har trent litt med det. At du kjenner litt til nettopp fluekastets fysikk og de grunnleggende mekanismer vil hjelpe oss godt i dette kurset. MYHRE fluefiskes grunnkurs I og/eller II eller tilsvarende er tilstrekkelig som grunnlag.

Agenda:

Litt om utstyrsvalg, spey grunnkast (kort og lang bevegelse), D- bukten, grep, arm, kropp, beinstillinger, vinkling av kastet, linebehandling i elv med mer.

Maks antall deltakere: 3

Utstyr:

Bringer du eget kan du bruke en helt vanlig wf helline, men gjerne en klump/line tilpasset vannkast med vekten i bakkant. Merk at dersom det er en Skagit line du har, og du vil undervises i kastene tilpasset denne lina, anbefales helst et privatkurs for det, da vi i dette kurset til 1-hands spey trener de kastene som for oss i Europa defineres av en tanke lengre vektdeler (typisk fra 8 meter og opp) og begrepet spey. Monter en fortom i 9-10 fots lengde. Vadere bringes da vi trener i vann.

Andre opplysninger:

Kursets varighet er 4 timer over 1 dag. Kurshefte sendes deg elektronisk selve kurskvelden.


Pris for 1-hands spey:

Kr. 2.000,- pr. deltaker for deg over 18. Kurset sondag 30. april 2023 10-14 har 50 % rabatt, kr. 1.000,-.

KURSKALENDER


BESTILLING