MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

Utfordringsgrad (1 til 6):

* * * *


Intensjon: Du skal ha en oversikt over ulike kastvarianter for presentasjon av selve flua, dessuten kunne velge riktig variant til riktig situasjon. Dette kurset omhandler noe av det aller viktigste vi foretar oss innenfor fluefisket. Spesielt kanskje for deg som fisker i elv.

Du kan selvsagt velge samme emne i et privatkurs i stedet.


Tre ting er i fokus:

Sikre at flua presenteres riktig

Sikre fri drift av flua over et lengre tidsrom (lengre flyt/fisketid)

Kast rundt og under eventuelle hindringer


Agenda:

Mend/luftmend

Reach

Serpentiner

Sidekast

Parachute

Kurvekast (flere innfallsvinkler)

Tuck (nymph)


Forkunnskap:

Kurset krever ikke spesielle forkunnskaper annet enn at du har litt trening med ei 1-hands fluestang, og synes du mestrer overhodekastet brukbart. Store kastelengder er ikke noe krav for deltakelse her. Vi trener korte til moderate lengder. Teknikkene trenes inn over gress. Kurset passer meget bra for de som allerede har tatt kasteakademiets 1-hands grunnkurs I og/eller II, eller har tilsvarende kunnskap og erfaring. Det anbefales faktisk som kurs nummer tre etter de to nevnte, og kanskje spesielt for de som skal fiske elv.

Andre opplysninger:

Kurshefte sendes elevene elektronisk etter endt kurs. Kursets varighet er 4 timer over 1 dag. Maks antall deltakere pr. kurs: 3.


Pris for 1-hands presentasjonskast:

Kr. 2.000,- pr. deltaker for deg over 18.


Standard Tvilling:

Personlig klippekort for deg som skal ha 2 standardkurs av 4 timer (2 x 4). Velg fritt blant alle standardkursene. Spar 500,- til sluttsum av kr. 3.500,-. Du finner dette valget i bestillingsformularet.


Familiebudsjett:

Uansett type kurs og sammenstilling, vil akademiet, med utgangspunkt i voksenprisene som er oppgitt, gi dere, to eller flere over 18, som er familie og bruker samme familiebudsjett, avslag. Omfanget av avslaget i pris vil variere etter situasjon. Det er en avkrysning for dette i bestillingsformularet, og det skal kun krysses dersom dere bruker felles husstand. Eneste unntak fra tilbudet er der kurs, eller sammenstilling av kurs, allerede er gitt rabatt.


KURSKALENDER


BESTILLING