MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

Utfordringsgrad (1 til 6):

* * * *


Intensjon: Du skal ha en oversikt over ulike kastvarianter for presentasjon av selve flua, dessuten kunne velge riktig variant til riktig situasjon. Dette kurset omhandler noe av det aller viktigste vi foretar oss innenfor fluefisket. Spesielt kanskje for deg som fisker i elv.

Tre ting er i fokus:

Sikre at flua presenteres riktig

Sikre fri drift av flua over et lengre tidsrom (lengre flyt/fisketid)

Kast rundt og under eventuelle hindringer


Agenda:

Mend/luftmend

Reach

Serpentiner

Sidekast

Parachute

Kurvekast (flere innfallsvinkler)

Tuck (nymph)


Forkunnskap:

Kurset krever ikke spesielle forkunnskaper annet enn at du har litt trening med ei 1-hands fluestang, og synes du mestrer overhodekastet brukbart. Store kastelengder er ikke noe krav for deltakelse her. Vi trener korte til moderate lengder. Teknikkene trenes inn over gress. Kurset passer meget bra for de som allerede har tatt MYHRE fluefiskes 1-hands grunnkurs I og II, eller har tilsvarende kunnskap og erfaring. Det anbefales faktisk som kurs nummer tre etter de to nevnte, og spesielt da for de som skal fiske elv.

Andre opplysninger:

Kurshefte sendes elevene elektronisk etter endt kurs. Kursets varighet er 4 timer over 1 dag. Maks antall deltakere pr. kurs: 3.


Pris for 1-hands presentasjonskast:

Kr. 1.250,- pr. deltaker for deg over 20.
Kr. 1.000,- pr. deltaker for deg mellom 15 og 20.


MERK: DE SOM BESTILLER RABATTPAKKEN TIL OG ER DELTAKENDE I 1-HANDS GRUNNKURS I OG II (BEGGE) I APRIL ELLER MAI GIS PRESENTASJONSKURSET SOM ER SATT OPP TORSDAG 14. MAI 17-21 GRATIS. AKKURAT DET PRESENTASJONSKURSET ER DERFOR SATT MED ET DELTAKERANTALL TIL MAKS 8. FOR DE SOM KUN BESTILLER PRESENTASJONSKURSET ALENE, OG IKKE GRUNNKURSPAKKEN, ER PRISEN DENNE DATOEN DERFOR LAVERE, KR. 850,-. RABATTPAKKEDELTAKERNE HAR FORTRINNSRETT TIL DETTE KURSET, MEN DE BLIR MAKS 6, SLIK AT PRESENTASJONSKURSET HAR MINST 2 LEDIGE PLASSER FOR DE ANDRE.


KURSKALENDER


BESTILLING