MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Akershus, Norge - for privatperson og gruppe


Utfordringsgrad (1 til 6): * * * *


Intensjon: Du skal ha en oversikt over ulike kastvarianter for presentasjon av flua, dessuten kunne velge riktig variant til riktig situasjon. Dette kurset omhandler noe av det aller viktigste vi foretar oss innen fluefisket.


Hva kurset inkluderer:

Tre ting er i fokus:

Sikre at flua presenteres riktig

Sikre fri drift av flua over et lengre tidsrom (lengre flyt/fisketid)

Kast rundt og under eventuelle hindringer

Agenda:

Mend/luftmend

Reach

Serpentiner

Sidekast

Parachute

Kurvekast

Tuck (nymph)


Forkunnskap:

Kurset krever ikke spesielle forkunnskaper annet enn at du har litt trening med ei 1-hands fluestang, og synes du mestrer overhodekastet brukbart. Store kastelengder er ikke noe krav for deltakelse her. Vi trener korte til moderate lengder. Teknikkene trenes inn over gress. Kurset passer meget bra for de som allerede har tatt MYHRE fluefiskes 1-hands grunnkurs I og II, eller har tilsvarende kunnskap og erfaring. Det anbefales faktisk som kurs nummer tre etter de to nevnte.

Andre opplysninger:

Kurshefte sendes elevene elektronisk etter endt kurs. Kursets varighet er 4 timer over 1 dag. Maks antall deltakere pr. kurs: 4.


Pris for 1-hands presentasjonskast:

Kr. 1.400,- pr. deltaker for deg over 20.
Kr. 1.000,- pr. deltaker for deg mellom 15 og 20.

 

KURSKALENDER     BESTILLING