MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Akershus, Norge - for privatperson og gruppe


Utfordringsgrad (1 til 6): * * *


Intensjon: Du skal skal ved hjelp av den teori og praksis du erverver deg i selve kurset, sammen med en viss grad av egentrening, beherske fluefiskets grunnkast, og ganske raskt bli det vi omtaler som "fiskbar". Merk at selv om vi avgrenser, vil vi allerede her gi deg en viss detaljrikdom og tyngde. Dette kjennetegner MYHRE fluefiske i de fleste kurs, da de gjenspeiler det faktum at dette jo faktisk er en teknisk disiplin. Imidlertid finnes det en noe lettere variant som heter 1-hands pre-kurs.


Hva kurset 1-hands grunnkurs I inkluderer:

Dette kurset er laget for deg som er nybegynner eller noe trent.

Disiplinen FLUEKASTING er en stor verden. Vi bygger sten for sten, og vi begynner i rett ende. Et bra fluekast er ikke ferdigstudert og inntrent over noen dager. Ting skal modne, ting skal egentrenes. MYHRE fluefiske har derfor valgt inndelingen 1-hands grunnkurs I og II. Etter at du er ferdig med grunnkurs I, kan du tidligst ta grunnkurs II etter en tre-fire dager. Det er viktig at tiden i mellom brukes til refleksjon og noe egentrening. Slik vil 1-hands grunnkurs II fungere bedre for elev og underviser.

Dersom du vil bestille begge grunnkursene med en gang, se kurspakker med rabatt fra menyen.

Agenda:

Utstyrsgjennomgang.

De tekniske elementer.

(Merk at dobbelttrekk trenes i grunnkurs II).

Forkunnskaper:

Ingen, eventuelt litt trent.

Utstyr:

Eleven bringer sitt eget (stang, snelle og line ferdig montert, sammen med en helt vanlig fortom), eller leier av MYHRE fluefiske (inkludert i prisen). Du oppgir eventuelt dette via bestillingssiden under en egen avkrysning der inne.

Antall deltakere:

Maks 4 personer.

Andre opplysninger:

Kursets varighet er 4 timer over 1 dag. Kurshefte sendes elektronisk selve kurskvelden.
 

Pris for 1-hands grunnkurs I:

Kr. 1.400,- pr. deltaker for deg over 20.
Kr. 1.000,- pr. deltaker for deg mellom 15 og 20. 

KURSKALENDER     BESTILLING