MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

Utfordringsgrad (1 til 6):

* * *


Intensjon: Du skal skal ved hjelp av den teorien og praksisen du erverver deg i 1-hands grunnkurs I, sammen med en viss grad av egentrening, beherske fluefiskets grunnkast, og faktisk bli litt MER enn bare "fiskbar". Et kasteakademi krever at det gir deg kasteglede.


Merk at selv om vi avgrenser, vil vi allerede her gi deg detaljrikdom og tyngde. Dette er et kjennetegn hos akademiet i alle kurs, da det gjenspeiler det faktum at dette jo faktisk er en teknisk disiplin.


Hva kurset 1-hands grunnkurs I inkluderer:


Dette kurset er laget for deg som er nybegynner eller noe trent.


Disiplinen FLUEKASTING er en stor verden. Vi bygger sten for sten, og vi begynner i rett ende. Et bra fluekast er ikke ferdigstudert og inntrent over bare noen dager. Ting skal reflekteres over, ting skal egentrenes. MYHRE fluefiske har derfor blant annet valgt inndelingen 1-hands grunnkurs I og II.


Dersom du vil bestille begge grunnkursene med en gang, se kurspakker med rabatt fra menyen.


Agenda:

Vi snakker om utstyr, om fluer, knuter, og annet forefallende.

Fluekastet bygges trinn for trinn, du avslutter med mestring.

(Merk at teknikken dobbelttrekk trenes i 1-hands grunnkurs II).


Forkunnskaper:

Ingen, eventuelt litt trent.

Utstyr:

Eleven bringer sitt eget (stang, snelle og line ferdig montert, sammen med en helt vanlig fortom), eller leier av MYHRE fluefiske (inkludert i prisen). Du oppgir eventuelt dette via bestillingssiden under egen avkrysning der inne.

Antall deltakere:

Maks 3 personer.

Andre opplysninger:

Kursets varighet er 4 timer over 1 dag. Kurshefte sendes elektronisk selve kurskvelden.


Pris for 1-hands grunnkurs I:

Kr. 1.500,- pr. deltaker for deg over 20.
Kr. 1.250,- pr. deltaker for deg mellom 15 og 20. 

KURSKALENDER


BESTILLING