MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Viken (Akershus), Norge - for privatperson og gruppe

Utfordringsgrad (1 til 6):

* * *


Intensjon: Du skal skal ved hjelp av den teorien og praksisen du erverver deg i 1-hands grunnkurs I, sammen med en viss grad av egentrening, beherske fluefiskets grunnkast, og bli godt fiskbar. Meningen er i tillegg at du med nok detaljer gis kasteglede helt fra start.


Selv om alle kurs har avgrensning, vil vi allerede her gi deg detaljrikdom og tyngde. Dette er et kjennetegn hos akademiet i alle kurs, da det gjenspeiler det faktum at dette jo faktisk er en teknisk disiplin.


Du kan selvsagt velge samme emne i et privatkurs i stedet.


Hva kurset 1-hands grunnkurs I inkluderer:


Dette kurset er laget for deg som er nybegynner eller noe trent.


Disiplinen FLUEKASTING er en stor verden. Vi bygger sten for sten, og vi begynner i rett ende. Et bra fluekast er ikke ferdigstudert og inntrent over bare noen dager. Ting skal reflekteres over, ting skal egentrenes. MYHRE fluefiske har derfor blant annet valgt inndelingen 1-hands grunnkurs I og II.


Dersom du vil bestille begge grunnkursene med en gang, foreligger det et valg for det.


Agenda:

Vi snakker om utstyr, om fluer, knuter, og annet forefallende.

Fluekastet bygges trinn for trinn, du avslutter med mestring.

(Merk at teknikken dobbelttrekk trenes i 1-hands grunnkurs II, men vi kan rekke emnet i et privatkurs).


Forkunnskaper:

Ingen, eventuelt litt trent.

Utstyr:

Eleven bringer sitt eget (stang, snelle og line ferdig montert, sammen med en helt vanlig fortom), eller leier av MYHRE fluefiske (inkludert i prisen). Du oppgir eventuelt dette via bestillingssiden under egen avkrysning der inne.

Antall deltakere:

Maks 3 personer.

Andre opplysninger:

Kursets varighet er 4 timer over 1 dag. Kurshefte sendes elektronisk selve kurskvelden.


Pris for 1-hands grunnkurs I:

Kr. 2.000,- pr. deltaker for deg over 18.

KURSKALENDER


BESTILLING