MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Akershus, Norge - for privatperson og gruppe

Utfordringsgrad (1 til 6): * *


Intensjon: 1-hands pre-kurs er kurset for den absolutte nybegynneren. Det er laget uten altfor mange tekniske spissfindigheter, og ment som et lettere alternativ til de andre grunnkursene 1-hands grunnkurs I og II. Kurset kan i tillegg brukes som en forberedelse mot de to sistnevnte. Vi tar for oss hva et fluekast er, hva det kan brukes til. Litt om utstyr, fluer, hvor vi finner fisken, sammen med en begrenset del som beskriver fluefiskets grunnkast, ABC. Vi kaster aktivt i kurset, men snakker ikke for mye i dybde.


Merk at dette kurset som utgangspunkt IKKE kan tas ut som et privatkurs. Det kommer av at det er et 3-timers, og med en helt annen pris. Men de kurs du ser i kalenderen vil likevel alltid bli avholdt, uansett antall deltakere, som alle de andre av akademiets kurs.


Agenda:

Hva er et fluekast?

Utstyr.

Ferskvannsfiske.

May fly i ferskvann.

Andre fluer i ferskvann.

Hvordan finne fisken i ferskvann?

Saltvannsfiske.

Tangloppa i saltvann.

Hvordan finne fisken i saltvann?

Kort om laksefiske.

Hva foretar vi oss ved fast fisk?

Overhodekastets ABC.

Linebukten.

Grepet.

Avleveringen.

Veien videre.


Forkunnskaper:

Ingen.

Utstyr:

MYHRE fluefiske holder, eller eleven bringer sitt eget (dersom du ikke har montert ferdig din egen stang, snelle og line, vil akademiet hjelpe deg med dette straks ETTER at kurset er ferdig. Under kurs bruker du da akademiets utstyr. Begrunnes med at vi kun har 3 timer tilgjengelig). Du oppgir om du har eget utstyr via bestillingssiden i en egen avkrysning der inne.

Antall deltakere:

Maks 4 personer.

Andre opplysninger:

Kursets varighet er 3 timer over 1 dag. Kurshefte sendes elektronisk selve kurskvelden.

Pris for 1-hands pre-kurs:

Kr. 750,- pr. deltaker for alle aldre (ingen rabatter gjelder).


Her er linkene til henholdsvis 1-hands grunnkurs I og 1-hands grunnkurs II.

KURSKALENDER   BESTILLING