MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Akershus, Norge - for privatpersoner og grupper


Utfordringsgrad (1 til 6): * * * *


Intensjon: Kjenne til de elementer et spey grunnkast er bygget av, og gjennom kursets praksis og en viss egentrening kunne mestre et tilfredsstillende grunnkast spey.


Hva kurset inkluderer:

Vi tar utgangspunkt i det vi gjerne kaller for skandinavisk stil med relativt korte bevegelser og underhandskast som grunnkast. Deretter tar vi for oss en lengre fullverdig speybevegelse. Hva slags bevegelse en tar ut i en fiskesituasjon avhenger av mangt, blant annet utstyr i bruk og distanse. Dersom du allerede behersker et brukbart 1-hands spey grunnkast, kan kurset 1-hands spey spesialkast bli et riktigere valg for deg. Merk at det tilbys en rabattpakke med begge kursene. Se kurspakker med rabatt fra meny.

Kurset egner seg best for den som er litt kjent med overhodekast, og har trent litt med det. At du kjenner litt til nettopp fluekastets fysikk og de grunnleggende mekanismer vil hjelpe oss godt i dette kurset. MYHRE fluefiskes grunnkurs er tilstrekkelig. Dette speykurset anbefales som tredje eller fjerde kurs i MYHRE fluefiskes kursoversikt.

Agenda:

Litt om utstyrsvalg, spey grunnkast (kort og lang bevegelse), D- og V-bukter, grep, arm, kropp, vinkling av kastet, linebehandling i elv.

Maks antall deltakere: 4

Utstyr:

Bringer du eget, kan du bruke en wf helline, eller aller helst en klump/tilpasset speyline med vekten i bakkant. En fortom i 9-10 fots lengde er passende. Vadere bringes da vi trener i vann.

Andre opplysninger:

Kursets varighet er 4 timer over 1 dag. Kurshefte sendes deg elektronisk selve kurskvelden.


Pris for 1-hands spey:

Kr. 1.400,- pr. deltaker for deg over 20.
Kr. 1.000,- pr. deltaker for deg mellom 15 og 20.


KURSKALENDER     BESTILLING