MYHRE fluefiske kasteakademiet

Vestby, Akershus, Norge - for privatperson/gruppe/bedrift


Utfordringsgrad (1 til 6): * * *


Intensjon: Du skal skal ved hjelp av den teori og praksis du erverver deg i selve kurset, sammen med en viss grad av egentrening, beherske fluefiskets grunnkast, og ganske raskt bli det vi omtaler som "fiskbar".


Hva kurset 1-hands grunnkurs I inkluderer:

Dette kurset er laget for deg som er nybegynner, eventuelt noe trent.

Bak et fluekast skjuler det seg mange hemmeligheter. Mange av dem skal inn i agendaen fra start. Allerede her vil du erverve deg nok detaljer slik at du kan trene inn et godt grunnkast som du kan bruke hele eller deler av, resten av ditt liv.

Disiplinen FLUEKASTING er likevel en stor verden. Vi bygger sten for sten, og vi begynner i rett ende. Et bra fluekast er ikke ferdigstudert og inntrent over noen dager. Ting skal modne, ting skal egentrenes. MYHRE fluefiske har derfor valgt inndelingen 1-hands grunnkurs I og II. Etter at du er ferdig med grunnkurs I, kan du tidligst ta grunnkurs II etter en tre-fire dager. Det er viktig at tiden i mellom brukes til refleksjon og egentrening. Slik vil 1-hands grunnkurs II fungere bedre for elev og underviser. Refleksjonen over fluekastet er akkurat her viktigst.

Vil du bestille begge grunnkursene med en gang, se kurspakker med rabatt.

Agenda:

Utstyrsgjennomgang.

Grunnkastet overhode med grep, armbruk, kroppsbruk, ytterligere detaljer.

Skyting av line under blindkasting. 

Grunnleggende avlevering med og uten skyting av line.

Forkunnskaper:

Ingen, eventuelt litt trent.

Utstyr:

Eleven bringer sitt eget (stang, snelle og line ferdig montert, sammen med en helt vanlig fortom), eller leier av MYHRE fluefiske (inkludert i prisen). Du oppgir eventuelt dette via bestillingssiden under en egen avkrysning der inne.

Antall deltakere:

Maks 4 personer.

Andre opplysninger:

Kursets varighet er 4 timer over 1 dag. Kurshefte sendes elektronisk selve kurskvelden.
 

Pris for 1-hands grunnkurs I:

Kr. 1.500,- pr. deltaker for deg over 20.
Kr. 1.000,- pr. deltaker for deg mellom 15 og 20. 

KURSKALENDER     BESTILLING